اجتماعیدسته‌بندی نشدهشهری

دانشگاه‌های ایران در ۱۰ حوزه رتبه‌بندی تایمز درخشیدند

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: براساس نتایج رتبه‌بندی موضوعی سال ۲۰۲۰ پایگاه رتبه‌بندی جهانی تایمز، دانشگاه‌های ایران در ۱۰ حوزه از جمله پزشکی، علوم کامپیوتری، مهندسی و فناوری در بین دانشگاه های برتر جهان حضور چشمگیری دارند.
به گزارش اقتصاد روز و به نقل از ایرنا، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، محمد جواد دهقانی سرپرست این پایگاه گفت: یکی از رتبه بندی های مهم رتبه بندی جهانی تایمز است که به صورت سالانه انجام می دهد. این رتبه بندی ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف انجام می دهد.
وی افزود: این رتبه بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه های برتر جهان را معرفی می کند.
پایگاه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی تایمز، یکی از مشهورترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است.

۱۱ حوزه موضوعی رتبه بندی تایمز

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح کرد از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرد دانشگاه های ایران توانستند در ۱۰ حوزه موضوعی پزشکی (Clinical Pre-Clinical Health)، علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، روانشناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری و مهندسی و فناوری در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گیرند.

دهقانی حوزه های در ۱۱ حوزه موضوعی را مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)، علوم زیستی (شامل علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگل داری)، علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) هنر و علوم انسانی (شامل زبان، ادبیات و زبانشناسی، تاریخ، ‌فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان شناسی، معماری)، پزشکی (Clinical, pre-Clinical & Health) (شامل Other Health، پزشکی و دندانپزشکی) ذکر کرد.

وی ادامه داد: اقتصاد و تجارت (شامل اقتصاد و اقتصاد¬سنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی)، علوم اجتماعی (شامل جغرافی، جامعه شناسی، سیاست و مطالعات بین الملل، ارتباطات و رسانه)، علوم کامپیوتر، ‌ روانشناسی، آموزش و حقوق از دیگر حوزه های موضوعی رتبه بندی دانشگاه ها است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: رتبه بندی موضوعی تایمز بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام و هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می شود.

دانشگاه های برتر ایران در رتبه بندی تایمز

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: دانشگاه تهران در حوزه های آموزش با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، هنر و علوم انسانی با رتبه ۴۰۱+، علوم اجتماعی با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ و روانشناسی با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ تنها دانشگاه ایران در بین دانشگاه های برتر جهان در این حوزه ها است.
دهقانی خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد و تجارت از ایران چهار دانشگاه در میان ۶۳۲ دانشگاه برتر جهان قرار دارند؛ دانشگاه علم و صنعت ایران با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ رتبه اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ رتبه دوم و دانشگاه اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه ای +۵۰۱ رتبه سوم را در جمع دانشگاه های برتر جهان دارا هستند.
به گفته این مقام مسئول، در حوزه پزشکی از ایران ۹ دانشگاه در میان ۷۷۵ دانشگاه برتر جهان قرار دارند؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ در بین دانشگاه های ایرانی رتبه نخست را دارد.
وی ادامه داد: در رتبه های بعدی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شاهد با رتبه +۶۰۱ در بین دانشگاه های برتر قرار دارند.
به گفته دهقانی، در حوزه علوم زیستی ۱۴ دانشگاه از ایران در بین ۸۲۱ دانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار دارند که دانشگاه صنعتی اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ رتبه اول دانشگاه های ایران را دارد.
وی ادامه داد: پس از این دانشگاه، دانشگاه های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهرکرد، شیراز، تبریز، تهران، شهید چمران اهواز و ارومیه با بازه رتبه ای ۶۰۱+ در این فهرست دیده می شوند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به حوزه های علوم فیزیکی اشاره کرد و گفت: در حوزه علوم فیزیکی ۳۱ دانشگاه از ایران در میان هزار و ۵۴ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شوند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱، دانشگاه یاسوج با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه کاشان با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ بین دانشگاه های ایران به ترتیب در رتبه اول و دوم و سوم قرار دارند.
دهقانی درباره حضور سایر دانشگاه ها در این رتبه بندی اظهار داشت: دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان، صنعتی اصفهان، دانشگاه کردستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه سمنان، شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه شیراز، تبریز، تهران با بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱ و دانشگاه های الزهرا، شهید مدنی آذربایجان، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهرکرد، صنعتی شاهرود، ارومیه، یزد و زنجان با بازه رتبه ای +۸۰۱ در این فهرست دیده می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه علوم کامپیوتری ۱۲ دانشگاه از ایران در بین ۷۴۹ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه صنعتی شریف با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱، دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱ و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، ‌ دانشگاه های تبریز و شهید بهشتی با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه های فردوسی مشهد، اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر کرمان با رتبه ۶۰۱+ در این فهرست حضور دارند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ادامه داد: در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، ۳۳ دانشگاه از ایران در بین هزار و هشت دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۲۵۰-۲۰۱ رتبه اول و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ در بین دانشگاه های ایران رتبه دوم را در این حوزه دارند.

دهقانی یادآور شد: دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، کاشان، صنعتی شریف، تبریز و یاسوج با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه های بین المللی امام خمینی، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، مازندران و شهرکرد با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های بوعلی سینا، فردوسی مشهد، گیلان و سمنان با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه های الزهرا، شهید مدنی آذربایجان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، کردستان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، صنعتی شاهرود، شیراز، صنعتی شیراز، ارومیه و زنجان با بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱ و در نهایت دانشگاه های بیرجند، اصفهان، شاهد، شهید باهنر کرمان و یزد با رتبه ۸۰۱+ در این فهرست دیده می شوند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن