پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد روز

مختصری درباره ما و اهداف ما

پایگاه خبری اقتصاد روز با هدف اطلاع رسانی کامل، دقیق و شفاف در زمینه مسائل اقتصادی کشور پایه گزاری گردیده است. سعی ما بر این است تا با نگاهی تعاملی به اقتصاد کشور آخرین اخبار و گزارشها را در اختیار مخاطبان خود قرار داده و با ارائه گزارشهای کامل و تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور به همراه گفتگو با کارشناسان پایگاه و مجعی کامل از اقتصاد کشور را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.