آدرس، تلفن و فکس

آدرس: تهران، میدان دکتر فاطمی، میدان گلها، خیابان جهان آرا، کوچه ۱۳/۲ (بابک)، پلاک ۱۶

تلفن: ۸۸۰۰۶۶۷۷ – ۰۲۱

تلفن: ۸۸۰۱۳۸۷۳ – ۰۲۱

فکس: ۸۸۰۰۷۵۷۵ – ۰۲۱