اتاق بازرگانیاتاق بازرگانی ایران

مرغ عروسی و عزای آقایان دولتی

بخت نیز مرغ عروسی وعزای آقایان دولتی، حزبی وسیاسی قدرت طلب ،
که این رفتار های غیر قابل دفاع چه صدماتی بر پارلمان بخش خصوصی توسط ؛؛؛
شمشیر دولبه نهاوندیان وبهزادیان بر پیکره مات ومبهوت اتاق وارد کرد ؛
به گونه ای که بسیاری به دنبال اخلاق ومعرفت‌گم شده می‌گشتند؛ هر چند که خود کرده را تدبیر نیست،
هیچگاه نپرسیدیم کسانی که نتوانستند کادوی گران قیمت آقای شهردار پر حاشیه را حفظ کنند تا جائی که مدرنترین دستگا ه‌های چاب به قیمت آهن قراضه فروخته شد وبسیاری کارگران زحمت کش بیکار شدند ؛ دقیقا به‌مانند ؛ شر کت‌کشت و صنعت هفت تپه ویا شرکت سب در ایران که به جای ادامه در تولید نابودش کردند ؛ زمین و ماشین آلات را‌مفت فروختند تا جائی که به جهت بیکار شدن‌ومتلاشی شدن بیش از سیصد کارگر ؛ ماجرا به‌پلیس امنیت‌کشیده شد وبعد به یکباره شرکت‌وکارخانه منحل وشرکتی وارداتی با‌پوشش همان نام برای عزیزان فرانسوی در ایران به ثبت رسید،
که باید دید مدیر عامل ان چه سوابقی دارد ؛
وبعد ها سال هشتادوهشت وهزار داستان که جرعه مانده از امنیت اقتصادی وبستر سازی برای سرمایه گذاری خارجی نیز توسط آنان که تبحر در بالا رفتن از دیوار دارند سر کشیده شد ؛
که تخم لق نبود امنیت اقتصادی از همان‌محل پاشیده شد و بلا فاصله آقایان سر از مجلس و معاونت وزارت کشور و مدیریت شبکه چهار رسانه ملی و جانشین شهردار مهربان‌البته برای ایشان شدند ،که‌متاسفانه مانند بسیاری از واخورده های دولتی به سمت اتاق بازرگانی خیز برداشتند وسالهاست که اتاق بازرگانی در تب شهوت قدرت طلبی آقایان دچار تشنج ونهایتا فلج اطفال شده؛
حال از سخنان آقای خاموشی کورسوی روشنائی و امید متصور است که چنانچه بایاران دیرین دست در دست جوانان کارآفرین‌وعاشق وطن نهاده و در همین چرخه فضائی مناسب برای بانوان کار آفرین واقعی ودلسوز کشور قرار دهند، البته نه بانوانی که چشم دیدن‌وطن را ندارند وبارها با اخذ تعهد وتوبه نامه و قسم وآیه به عرصه انتخابات برگشتند تا سهمی و خانی از این سفره گسترده‌بی همتا برای خود و هم‌کیشان حزبی ودولتی واخورده فراهم کنند،
امید است مجموعه مدیران توانا و نو اندیشان درقالب پر معنای مدیران اقتصاد ملی گرد هم آمده و کشتی به‌گل نشسته اقتصاد، و پارلمان‌بخش خصوص را از حاکمیت دولتی های سیاسی وحزبی نجات‌دهند ؛
در مطالب بعدی به تخلفات مستمر و بسیار گسترده، اتاق بازرگانی ،خصوصا اتاق تهران خواهیم پرداخت؛
بابک نورائی:
عضو اتاق تهران ،
سخنگو و‌عضو هیئت‌موسس انجمن جانبازان کار آفرین کشور؛ 🙏🇮🇷🇮🇷🙏

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن